Akoestische isolatie

Hoorbaar stil

Geluid is overal – B + M isol biedt akoestische isolatie voor een stillere wereld. Onze technische geluidwerende producten beschermen mensen, machines en gebouwen en leveren een waardevolle bijdrage aan het verminderen van geluid. Idealiter wordt er al in de ontwikkelingsfase gedacht aan geluidsisolatie. Daarbij moeten planners, architecten en uitvoerende bedrijven aan steeds hogere eisen voldoen. Geluidswerende oplossingen kunnen ook achteraf effectief geïmplementeerd worden.

Akoestische isolatie

Geluidsabsorptie en trillingsisolatie

De werking van technische systemen is vaak een bron van geluidsemissies. Akoestische isolatie voorkomt geluidhinder van operationele systemen, zoals contactgeluid, stralingsgeluid en trilling. Overal waar geluid is, zijn tegenmaatregelen nodig met het oog op comfort voor medewerkers, omwonenden en milieu. 

Met de juiste isolatie kunnen zelfs complexe akoestische eisen worden beheerst én tegelijkertijd aan de brandveiligheidseisen worden voldaan. Het team van B + M isol adviseert je graag over alle soorten akoestische isolatie. Wij bieden op maat gemaakte oplossingen voor een breed scala aan toepassingen.

Voordelen van effectieve akoestische isolatie:

  • Bescherming tegen schadelijke geluidsoverlast
  • Verhoogde kwaliteit van werk en leven
Akoestische isolatie