Thermische isolatie

Goede isolatie loont

Thermische isolatie betekent energiebesparing. Wanneer pijpleidingen, tanks, systemen of fittingen niet goed geïsoleerd zijn, neemt het energieverbruik enorm toe. Thermische isolatie zorgt ervoor dat het warmteverlies tot een minimum beperkt wordt. Het is een efficiënte maatregel om energie te besparen.

Bescherming van mensen en machines

Daarnaast voorkomt thermische isolatie dat de toegestane oppervlaktetemperatuur wordt overschreden, beschermt het systemen tegen sterke temperatuurschommelingen en mensen tegen brandwonden. Ook de functionaliteit en levensduur van materialen, systemen en installaties nemen toe. B + M isol ondersteunt je met hoogwaardige producten voor een optimale technische isolatie. Wij helpen je graag al in de calculatiefase. Bel ons gewoon!

Thermische isolatie

Voordelen van effectieve thermische isolatie:

  • Energie- en kosten besparing
  • Persoonlijke bescherming door verlaging van de oppervlaktetemperaturen
  • Besparing op natuurlijke hulpbronnen
  • Voorkomen temperatuurschommelingen
  • Vermindering van warmteverlies
  • Verlenging van de levensduur van het systeem